Kontakt: 535 100 190 Serwis 24h: 536 750 990

Rodzaje zanieczyszczeń w instalacji o centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej

Zanieczyszczenia w instalacjach centralnego ogrzewania stanowią poważne wyzwanie dla systemów grzewczych. W związku z różnorodnością materiałów i jakością wody, instalacje są nieustannie narażone na procesy korozyjne, powstawanie osadów oraz skażenie mikrobiologiczne. Oto niektóre z problemów, na jakie można napotkać:

 1. Korozja: Procesy korozyjne stanowią główne zagrożenie dla systemów grzewczych. Korozja to oddziaływanie fizyczne i chemiczne pomiędzy metalem a środowiskiem, prowadzące do pogorszenia jakości metalu. W przypadku instalacji grzewczych najczęściej występują:
  • Korozja elektrochemiczna
  • Korozja galwaniczna
  • Korozja mikrobiologiczna Korozja prowadzi do powstania osadów, które ograniczają przepływ wody w instalacji, zmniejszają sprawność przekazywania ciepła i mogą doprowadzić do poważnych awarii.
 2. Rozpuszczone sole mineralne: Tworzą kamień, który zatyka wymienniki, zmniejsza ich wydajność i powoduje hałas kotła.
 3. Tlenki metalu: Pozostawiają osad na wymienniku w postaci czarnego nalotu, co wpływa na pracę pompy i obniża wydajność kotła.
 4. Bakterie i glony: W instalacjach podłogowych tworzą szlam, który może spowodować zatkanie rur, wymienników ciepła i pomp.
 5. Gromadzenie się osadu w grzejnikach: Osad i gaz powstający w wyniku reakcji chemicznych w trakcie korozji zmniejszają powierzchnię cieplną grzejników.
 6. Bakterie i glony w systemach o niskiej temperaturze: Mogą prowadzić do zatkania rur, wymienników ciepła i pomp.

Aby uniknąć tych problemów, zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochronnych, takich jak inhibitory, które zabezpieczą instalację przed tworzeniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Czy istnieją specjalne środki czyszczące do instalacji grzewczych?

Tak, istnieją specjalne środki czyszczące przeznaczone do oczyszczania instalacji grzewczych. Oto kilka przykładów:

 1. Inhibitory korozji: Są to środki chemiczne, które chronią metalowe elementy instalacji przed korozją. Działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, zapobiegając reakcjom chemicznym z wodą i innymi substancjami. Inhibitory korozji są szczególnie ważne w systemach grzewczych, gdzie różne metale (np. stal, miedź, aluminium) mogą być ze sobą w kontakcie.
 2. Środki antyosadowe: Pomagają w usuwaniu osadów mineralnych, takich jak kamień kotłowy. Osady te mogą ograniczać przepływ wody i zmniejszać wydajność wymienników ciepła.
 3. Preparaty przeciwbakteryjne: W przypadku występowania bakterii lub glonów w instalacji grzewczej, stosuje się środki dezynfekujące, które eliminują mikroorganizmy i zapobiegają ich rozwojowi.
 4. Środki przeciwpieniące: W instalacjach grzewczych może dochodzić do powstawania piany, która może utrudniać przepływ wody. Środki przeciwpieniące pomagają zminimalizować ten problem.
 5. Środki czyszczące wymienniki ciepła: Wymienne ciepła (np. w kotłach, grzejnikach) mogą gromadzić osady, które zmniejszają ich wydajność. Specjalne środki czyszczące pomagają usunąć te osady.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego środka zależy od rodzaju instalacji, materiałów użytych w systemie grzewczym oraz rodzaju zanieczyszczeń. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka, zalecamy skonsultowanie się z fachowcem lub producentem urządzeń grzewczych.

Pamiętaj, że wybór odpowiednich metod ochrony zależy od rodzaju zanieczyszczeń i specyfiki danej sytuacji. Warto konsultować się z fachowcami i stosować się do zaleceń dotyczących ochrony środowiska.

Close Menu