Kontakt: 535 100 190 Serwis 24h: 536 750 990
Problemy związane z korozją w nowych instalacjach grzewczych

Problemy związane z korozją w nowych instalacjach grzewczych

Poznaj sposoby na walkę z korozją, osadami i innymi problemami w Twojej instalacji CO.

Ogrzewanie domu jest niezbędne, szczególnie podczas zimowych miesięcy. Jednak z upływem czasu, instalacje grzewcze mogą napotykać różne problemy, które mogą prowadzić do ich niewłaściwego funkcjonowania. W tym artykule omówimy różne problemy, które mogą wystąpić, takie jak: korozja, nagromadzenie kamienia, zabarwienie, biofilm i wiele innych. Wraz z omówieniem tych problemów, przedstawimy także rozwiązania, które pomogą w utrzymaniu instalacji grzewczej w idealnym stanie.

Zjawiska zachodzące wewnątrz instalacji grzewczych

Instalacje grzewcze są skomplikowanymi systemami, które składają się z różnych materiałów. Grzejniki mogą być wykonane ze stali lub aluminium, przewody doprowadzające czynnik grzewczy są najczęściej wykonane z miedzi lub tworzyw sztucznych, a wewnętrzne elementy kotłów są wykonane ze stali nierdzewnej i elementów miedzianych. Różne materiały używane w tych instalacjach mogą reagować z wodą, która jest używana jako czynnik grzewczy, prowadząc do różnych zjawisk fizykochemicznych i biochemicznych.

ogrzewanie podłogowe
Montaż ogrzewania podłogowego w domu.

Nagromadzenie kamienia

Nagromadzenie kamienia jest jednym z najczęstszych problemów występujących w instalacjach grzewczych. Kamień powstaje, gdy składniki mineralne zawarte w wodzie, takie jak wapń i magnez, łączą się z siecią wodociągową lub z wodą z własnego ujęcia na terenie posesji. Kamień osadza się na ściankach rur i innych elementach systemu, z czasem powodując ich zablokowanie. Może to prowadzić do spadku wydajności systemu grzewczego, a nawet do awarii.

Korozja

Problem korozji w instalacjach centralnego ogrzewania jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla utrzymania ich długotrwałej efektywności i niezawodności. Korozja, proces degradacji materiałów pod wpływem środowiska chemicznego, zwłaszcza elektrochemicznego działania wody, może prowadzić do uszkodzenia rur, grzejników, a także innych komponentów systemu. Najbardziej niebezpieczna jest korozja elektrochemiczna, powstająca na skutek bezpośredniego kontaktu różnych metali w obecności elektrolitu, którym jest woda. Może ona skutkować powstawaniem dziur, wycieków oraz znaczącym zmniejszeniem wydajności ogrzewania. Z czasem niekontrolowany rozwój korozji może zmusić właściciela do kosztownych napraw lub nawet całkowitej wymiany części, a nawet całego systemu ogrzewania. Dlatego tak ważna jest prewencja, obejmująca między innymi stosowanie inhibitorów korozji oraz regularne kontrole stanu technicznego instalacji, co może znacząco przedłużyć jej żywotność.

Zabarwienie

Zabarwienie jest innym powszechnym problemem w instalacjach grzewczych. Wynika ono z obecności różnych związków w wodzie, takich jak żelazo i mangan, które mogą powodować rdzę na powierzchni metali. Zabarwienie może być szczególnie problematyczne w instalacjach wykonanych z miedzi, ponieważ miedź jest metalem, który łatwo reaguje z innymi substancjami.

Biofilm

Biofilm to warstwa mikroorganizmów, takich jak bakterie i glony, które mogą rozwijać się na powierzchniach wewnątrz instalacji grzewczej. Biofilm zwykle powstaje, gdy temperatura wody w systemie jest wysoka, ale nie przekracza 50-60°C. Takie warunki temperaturowe często występują w instalacjach grzewczych niskotemperaturowych. Biofilm może powodować problemy, takie jak zatykanie przewodów i intensyfikacja korozji.

Obecność biofilmu w instalacji ogrzewczej nie tylko zwiększa ryzyko korozji, ale także wpływa na obniżenie wydajności cieplnej systemu. Bakterie mogą produkować gazy, takie jak siarkowodór, które mogą uszkadzać metalowe elementy instalacji. Walka z biofilmem jest trudna, ponieważ jego usuwanie wymaga stosowania specjalistycznych środków chemicznych i często – kompleksowego płukania całego systemu.

Pozostałe zanieczyszczenia

Pozostałe zanieczyszczenia w instalacjach grzewczych to często pomijany, ale istotny czynnik wpływający na sprawność i trwałość systemu. Podczas montażu instalacji mogą do niej przedostać się różnego rodzaju obce materiały, takie jak cząstki tworzyw sztucznych, opiłki metali, resztki tynku, pył ceglany czy nawet piasek odlewniczy. Takie zanieczyszczenia, jeśli nie zostaną usunięte przed oddaniem instalacji do użytku, mogą prowadzić do różnorodnych awarii. Szczególnie niebezpieczne są dla ruchomych elementów systemu, takich jak pompy czy zawory, gdzie mogą powodować szumy, zatarcia, a nawet całkowite zablokowanie mechanizmów. Ponadto, cząstki te, znajdując się w systemie, mogą przyczyniać się do tworzenia zatorów i blokować przepływ ciepłej wody, znacząco obniżając efektywność grzewczą instalacji.

Dodatkowo, preparaty zabezpieczające stosowane przez producentów grzejników, a także substancje używane podczas lutowania rur miedzianych, mogą wnosić do systemu związki chemiczne niebezpieczne dla instalacji. Preparaty na bazie oleju, choć chronią grzejniki przed korozją w czasie transportu i magazynowania, w kontakcie z gorącą wodą mogą tworzyć osady zakłócające pracę kotła. Z kolei topniki zawierające kwas, jeżeli nie zostaną odpowiednio zneutralizowane, mogą prowadzić do korozji wżerowej, uszkadzając wewnętrzne powierzchnie instalacji. Wobec tego, kluczowe jest dokładne oczyszczenie systemu grzewczego z wszelkich zanieczyszczeń przed jego uruchomieniem, aby zapewnić jego długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Płukanie i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

Płukanie i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania jest jednym z najważniejszych kroków w utrzymaniu systemu grzewczego w idealnym stanie. Płukanie polega na przepływie wody przez system, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wydajność systemu.

Czyszczenie systemu C.O. i C.W.U.polega na użyciu specjalnych środków chemicznych, które pomagają usunąć osady i zanieczyszczenia, które mogą być trudne do usunięcia tylko przez płukanie. Czyszczenie może również pomóc w usunięciu mikroorganizmów i biofilmu, które mogą rozwijać się wewnątrz systemów grzewczych.

Widok na pompę podłączoną do instalacji co
Pompa czyszcząca instalacje CO podczas pracy

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji są substancjami chemicznymi, które są dodawane do wody w systemie grzewczym, aby zapobiec korozji. Działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metali, co pomaga zahamować korozję. Inhibitory korozji są szczególnie ważne w systemach grzewczych, które są wykonane z metali, które są podatne na korozję, takie jak miedź i stal.

Aby zapobiegać osadzaniu się kamienia kotłowego, często stosuje się zmiękczacze wody. Niestety, w efekcie woda staje się kwaśna i agresywna, co może przyspieszać korozję metali. To jak walka z jednym problemem, by stworzyć kolejny.

W takiej sytuacji wykorzystujemy inhibitor np. Adey MC1+ to preparat, który ma kilka ważnych funkcji:

  • Stabilizuje pH wody, co jest kluczowe dla ochrony instalacji.
  • Blokuje osadzanie się kamienia, co pomaga zachować wydajność systemu.
  • Jest uniwersalny, więc można go stosować w różnych typach instalacji, nawet tych z elementami wykonanymi z aluminium.
  • Nadaje się zarówno do wody twardej, jak i miękkiej.

Dzięki temu inhibitorowi uzyskujemy pełną kontrolę nad procesami destrukcyjnymi w naszej instalacji c.o. Przedłużamy żywotność kotłów i poprawiamy ich wydajność.

Filtry magnetyczne

Filtry magnetyczne są urządzeniami, które są instalowane w systemie grzewczym, aby pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń magnetycznych, takich jak tlenek żelaza. Te zanieczyszczenia mogą powodować problemy, takie jak blokowanie przewodów i zmniejszanie wydajności systemu. Filtry magnetyczne działają, przyciągając te zanieczyszczenia do siebie, co pozwala na ich łatwe usunięcie z systemu.

Filtr magnetyczny Adey

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym jest ważne w systemach grzewczych, które są podłączone do sieci wodociągowej. Zabezpieczenie to zapobiega mieszaniu się wody z systemu grzewczego z wodą pitną, co może prowadzić do zanieczyszczenia wody pitnej. Jest to szczególnie ważne, gdy w systemie grzewczym używane są chemiczne inhibitory korozji.

Dlaczego warto czyścić instalację i montować filtry magnetyczne?

Czyszczenie instalacji grzewczej i montaż filtrów magnetycznych to dwie ważne czynności, które mogą znacznie poprawić efektywność i długowieczność systemu grzewczego. Czyszczenie pomaga usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą blokować przewody i zmniejszać wydajność systemu, podczas gdy filtry magnetyczne pomagają zapobiegać nagromadzeniu się tlenku żelaza, który jest jednym z głównych czynników prowadzących do korozji.

Jakie są koszty czyszczenia instalacji?

Koszt czyszczenia instalacji grzewczej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość systemu, stopień zanieczyszczenia i rodzaj używanych środków czyszczących. Średni koszt zaawansowanego czyszczenia instalacji w domu jednorodzinnym może wynosić od 1200 do 1600 zł netto. Te koszty obejmują zakup środków czyszczących, zakup środków do ochrony instalacji po płukaniu i dzień pracy ekipy czyszczącej.

Czy warto płukać i czyścić instalację grzewczą?

Tak, zdecydowanie warto. Regularne płukanie i czyszczenie instalacji grzewczej pomaga utrzymać system w idealnym stanie, zapobiegając korozji i innym problemom, które mogą prowadzić do awarii. Ponadto, czyszczenie instalacji może pomóc poprawić efektywność systemu i zmniejszyć koszty energetyczne.

Jak często należy płukać i czyścić instalację grzewczą?

Częstotliwość płukania i czyszczenia instalacji grzewczej zależy od wielu czynników, takich jak jakość wody, rodzaj systemu i materiały użyte do jego konstrukcji. Zaleca się, aby przeprowadzać te czynności przynajmniej raz na 4-5 lat

Czy każdy system grzewczy wymaga stosowania inhibitorów korozji?

Tak, większość systemów grzewczych skorzysta z użycia inhibitorów korozji. Inhibitory korozji pomagają chronić metale używane w systemie grzewczym przed korozją, co może prowadzić do awarii systemu. Jednak niektóre systemy, takie jak te wykonane z tworzyw sztucznych, mogą nie wymagać stosowania inhibitorów.

Jakie są objawy wskazujące na konieczność płukania systemu grzewczego?

Istnieje wiele objawów, które mogą wskazywać na konieczność płukania systemu grzewczego. Niektóre z nich to spadek wydajności systemu, problemy z przepływem wody i zabarwienie wody. Jeśli zauważysz którekolwiek z tych objawów, zaleca się skontaktowanie z profesjonalistą, aby przeprowadzić płukanie systemu.

Czy instalacja filtrów magnetycznych jest konieczna w każdym domu?

Nie, instalacja filtrów magnetycznych nie jest konieczna w każdym domu. Jednak mogą one być bardzo korzystne w systemach grzewczych, które mają problemy z korozją lub zanieczyszczeniami magnetycznymi, takimi jak tlenek żelaza. Decyzja o instalacji filtrów magnetycznych powinna być oparta na indywidualnych potrzebach i okolicznościach każdego systemu grzewczego.

Co to jest biofilm bakteryjny?

Biofilm bakteryjny to warstwa mikroorganizmów, takich jak bakterie i glony, które mogą rozwijać się na powierzchniach wewnątrz systemów grzewczych. Biofilm może powodować wiele problemów, takich jak zatykanie przewodów i intensyfikowanie procesów korozji. Dlatego ważne jest, aby regularnie czyścić system grzewczy, aby zapobiegać rozwojowi biofilmu.

Close Menu